איטום

א. הלפרן הינה חברה מורשית לעבודות איטום מטעם מכון התקנים, הסמכה  ונהלי החברה רישיון קבלן ב'1 ואישורי מכון התקנים, מנהלי צוותים עובדים מורשים על ידי מכון התקנים.  לכל קבוצה יש ראש קבוצה שהוא מנהל העבודה באתר שנמצא שם כל הזמן אחריו יש מנהל פרויקט שמכיר את המפרטים, הצרכים, עובד מול היועצי איטום, אחראי על המסירה ויש את מנהל הביצוע שאחראי על הביצוע בפועל.