איטום מאגרי מים, ברכות שחייה, מכוני התפלה, שפכים

איטום בריכות מי שופכין, שפדן  או פרויקט מעצרות תחת גנרטורים של חברת חשמל, שם יש דלק או בחברת חשמל 
כאשר לא רוצים שיחדור דלק למי תהום,
אזי את האיטום מבצעים באחד מהחומרים.
- ביריעות HTDE 
- בחומרים פוליאוריטנים
- בחומרים אפוקסים.